You are here
Home > Atatürk > Atatürk Dinsiz Mi ?

Atatürk Dinsiz Mi ?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Dinsiz Mi ?  Hakkında söylenenler doğru mu yanlış mı ? Atatürk’ün Dine bakışı nasıl ?

İlk önce bahsetmeliyim ki Atatürk’ü anlayabilmek için Atatürk gibi düşünmek gerekir. Zira Atatürk bir fikirdir. Atatürk’e sahip çıkmanın karşılığı günümüzde ne kadar “Atatürk’e tapmak” olarak algılansa da bunu bilgisiz, cahil insanların düşünebildiğini de unutmamak lazımdır.

Şeriat Neden kaldırıldı ?

Şeriat’ın kaldırılma sebeplerinden biriside Osmanlı’nın son silahı olan Şeriat olmasıydı 3 Mart 1924 Tarihinde Halifeliği kaldırarak Osmanlı Devleti’nin yeni devlet rejimine karşı çıkmasını engellemektir. En çok bunu bahane ederek Atatürk dinsiz mi soruları gündeme getirildi.

Atatürk Şeriatı Kaldırdı diye mi Dinsiz Oldu ?

Sözlerime şu cümle ile devam etmeliyim ki günümüzde Din adamları bile kendi aralarında şu caizdir bu caiz değildir diye tartışırken ülkenin şeriatla yönetilebileceğini iddia etmek mantıklı değildir. Gerçek islam dini kurallarına göre diğer dinlere mensup insanlarında Müslümanlar gibi eşit olduğunu üstünlüğün yalnızca Takva’da olduğu hepimiz biliriz.

Buna göre

Ülkenin Laik bir anlayış içinde yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde yönetilmesine karar vermek pek mantıklıdır.

Ülkeyi ahlaksız batıya dönüştürdü ?

Atatürk ülkeyi batıyı örnek alarak kurguladı düşüncesini açıklamaya gelecek olursak.

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan Lale Devri  deyimi yerindeyse  vur patlasın çal oynasın. Zevk’in ön planda olduğu bir dönemdir. Bu dönemin en önemli özelliği ise Batı tarzında yeniliklerin yapıldığı ilk dönem olmasıdır. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki  Batıyı örnek alma Yeni rejim’in başlaması ile değil Osmanlı zamanında başlamış olmasıdır.

Ek olarak  Hz. Muhammed (s.a.v)’ın bir sözü ile batıdan ilim almanın yanlış olmadığına açıklık getirelim.

İlim Çinde’de olsa arayınız. Zira ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır.

Latin Harflerine geçiş
 Latin Harflerine geçiş

Osmanlıca’dan Latin harflerine Geçiş

Osmanlıca konuşulurken günümüz Türkçesi ile aynı sadece alfabesi değişik olan bir dildir. Osmanlıca’dan Latinceye geçilmesini Kuran’ı okutmamak için yapıldığı söylentilerine ise şu şekilde açıklık getirmek lazımdır. Yalnızca Osmanlıca dilini bilen bir kişi Kuran’ı okuyamaz, Osmanlıca ve arapça yazılışları ne kadar benzesede aynı dil değildir ve bunun Kuran’ın okunmaması için yapıldığı gerçeği tamamen yanlıştır.

Kuran’ın Türkçeye çevrilmesi

Atatürk’ün Müslüman Türk toplumuna dini açıdan en önemli katkılarından biriside Kuran’ın Türkçe’ye çevrilmesi olmuştur. Bu dönem içerisinde yer alan, dini kullanan, İngiliz sempatizanlığı  yapan, hoca kılığına girmiş kimselerin Türk toplumunun en zayıf noktası olan dini kullanarak ülkenin bir kaos ortamına dönüşmesine zemin hazırlamaktaydı, Atatürk bu oyunu engellemek amacıyla Kuran’ın Türkçe mealine çevrilmesi adına çalışmalar başlatmıştı.

Dini Sorgulamak

Büyük Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, Kuran’da söz edilen bir Osmanlı Padişahıdır. İnsanların dinini sorgulama hakkının Allah’tan başka kimsede olmadığı hakkında bir konuşmada bulunmuştur.

İnsanlara dinin nedir ? Oruç tutar mısın ? Namaz Kılar mısın gibi sorular sormayınız. İnsanlara Aç mısın ? Ne ihtiyacın var gibi İnsanın İnsana sorabileceği sorular sorunuz.

 

 

One thought on “Atatürk Dinsiz Mi ?

Leave a Reply

Top