You are here
Home > Atatürk > Atatürk’ün Samsun’a Çıkması

Atatürk’ün Samsun’a Çıkması

Atatürk'ün Samsun'a Çıkması

Atatürk’ün Samsun’a Çıkması, Yeni Rejim’in başlamasına ne gibi katkı sağladı. Atatürk’ün Samsun’a Çıkması‘nın Türkiye Coğrafyasına etkisi ne oldu ?[otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Manda önerisinde bulunmak

Atatürk’ün Askerlik yıllarından bu yana devam eden Cumhuriyetçi düşüncesi, Osmanlı otoritesinin fiilen sona ermesi ile parlamaya başlamıştır. Zira İngiliz Sömürgesine girmek isten Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Ülkenin Ulusal benliğini ve Egemenliğini hiçe sayarak 30 Mart 1919’da Sadrazam Damat Ferit Paşa aracılığı ile İngiltere’den resmen manda (önerisi) talep etmiştir.

  1.   İngiltere Osmanlı’nın Avrupa ve Asya’da ki topraklarını korumak amacı ile İşgal Edebilecektir.
  2. Ermenistan İngiltere’nin isteğine göre bağımsız ve özerk bir Cumhuriyet olarak Kurulacaktır.

Ülke’nin bağımsızlığını tehdit eden Bizzat Osmanlı Sadrazam’ı Damat Ferit Paşa tarafından İngilizlere sunulan Manda önerisinin bir kaç maddesi yukarıda yer almaktadır.

Atatürk’ün Samsun’a Çıkması

Atatürk'ün Samsun'a Çıkması

Milli Mücadele’nin İstanbul’da başlayamayacağını düşünen Mustafa Kemal, ne yapıp ne edip Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleyi Başlatma peşindeydi. [otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Ülkenin Kuzey’in de Rum’lar ile mücadele içerisinde bulunan Osmanlı Halk’ı İngiltere’yi rahatsız etmekteydi. Bu vasıta ile bir rapor hazırlandı, bu raporda Silahları toplayacak, Osmanlı vatandaşlarına karşı Rumların güvenliğini sağlayacak, Vahdettin’in güvendiği Komutanlar yazmaktaydı.

Bu listede Atatürk’ün ismi de yer almaktaydı. Vahdettin ve Damat Ferit Paşa ile sık sık görüşerek izni almak isteyen Atatürk, izni alıyor ve 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ilk adımını atıyor.[otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Samsun Raporu

22 Mayıs 1919 tarihinde bir Rapor hazırlayan Mustafa Kemal, özetle şunları söylemektedir. Rumlar siyasi emellerini sonlandırırsa sorun kalmayacaktır. Türkler’in başka bir milletin boyunduruğu altında kalmaya (manda) tahammülü olamaz.[otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Leave a Reply

Top