Tag

Atatürk

Browsing

Atatürk’ün Samsun’a Çıkması, Yeni Rejim’in başlamasına ne gibi katkı sağladı. Atatürk’ün Samsun’a Çıkması‘nın Türkiye Coğrafyasına etkisi ne oldu ?[otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Manda önerisinde bulunmak

Atatürk’ün Askerlik yıllarından bu yana devam eden Cumhuriyetçi düşüncesi, Osmanlı otoritesinin fiilen sona ermesi ile parlamaya başlamıştır. Zira İngiliz Sömürgesine girmek isten Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Ülkenin Ulusal benliğini ve Egemenliğini hiçe sayarak 30 Mart 1919’da Sadrazam Damat Ferit Paşa aracılığı ile İngiltere’den resmen manda (önerisi) talep etmiştir.

  1.   İngiltere Osmanlı’nın Avrupa ve Asya’da ki topraklarını korumak amacı ile İşgal Edebilecektir.
  2. Ermenistan İngiltere’nin isteğine göre bağımsız ve özerk bir Cumhuriyet olarak Kurulacaktır.

Ülke’nin bağımsızlığını tehdit eden Bizzat Osmanlı Sadrazam’ı Damat Ferit Paşa tarafından İngilizlere sunulan Manda önerisinin bir kaç maddesi yukarıda yer almaktadır.

Atatürk’ün Samsun’a Çıkması

Atatürk'ün Samsun'a Çıkması

Milli Mücadele’nin İstanbul’da başlayamayacağını düşünen Mustafa Kemal, ne yapıp ne edip Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleyi Başlatma peşindeydi. [otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Ülkenin Kuzey’in de Rum’lar ile mücadele içerisinde bulunan Osmanlı Halk’ı İngiltere’yi rahatsız etmekteydi. Bu vasıta ile bir rapor hazırlandı, bu raporda Silahları toplayacak, Osmanlı vatandaşlarına karşı Rumların güvenliğini sağlayacak, Vahdettin’in güvendiği Komutanlar yazmaktaydı.

Bu listede Atatürk’ün ismi de yer almaktaydı. Vahdettin ve Damat Ferit Paşa ile sık sık görüşerek izni almak isteyen Atatürk, izni alıyor ve 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ilk adımını atıyor.[otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Samsun Raporu

22 Mayıs 1919 tarihinde bir Rapor hazırlayan Mustafa Kemal, özetle şunları söylemektedir. Rumlar siyasi emellerini sonlandırırsa sorun kalmayacaktır. Türkler’in başka bir milletin boyunduruğu altında kalmaya (manda) tahammülü olamaz.[otw_shortcode_divider margin_top_bottom=”30″ text_position=”otw-text-left”][/otw_shortcode_divider]

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Dinsiz Mi ?  Hakkında söylenenler doğru mu yanlış mı ? Atatürk’ün Dine bakışı nasıl ?

İlk önce bahsetmeliyim ki Atatürk’ü anlayabilmek için Atatürk gibi düşünmek gerekir. Zira Atatürk bir fikirdir. Atatürk’e sahip çıkmanın karşılığı günümüzde ne kadar “Atatürk’e tapmak” olarak algılansa da bunu bilgisiz, cahil insanların düşünebildiğini de unutmamak lazımdır.

Şeriat Neden kaldırıldı ?

Şeriat’ın kaldırılma sebeplerinden biriside Osmanlı’nın son silahı olan Şeriat olmasıydı 3 Mart 1924 Tarihinde Halifeliği kaldırarak Osmanlı Devleti’nin yeni devlet rejimine karşı çıkmasını engellemektir. En çok bunu bahane ederek Atatürk dinsiz mi soruları gündeme getirildi.

Atatürk Şeriatı Kaldırdı diye mi Dinsiz Oldu ?

Sözlerime şu cümle ile devam etmeliyim ki günümüzde Din adamları bile kendi aralarında şu caizdir bu caiz değildir diye tartışırken ülkenin şeriatla yönetilebileceğini iddia etmek mantıklı değildir. Gerçek islam dini kurallarına göre diğer dinlere mensup insanlarında Müslümanlar gibi eşit olduğunu üstünlüğün yalnızca Takva’da olduğu hepimiz biliriz.

Buna göre

Ülkenin Laik bir anlayış içinde yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde yönetilmesine karar vermek pek mantıklıdır.

Ülkeyi ahlaksız batıya dönüştürdü ?

Atatürk ülkeyi batıyı örnek alarak kurguladı düşüncesini açıklamaya gelecek olursak.

1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayan Lale Devri  deyimi yerindeyse  vur patlasın çal oynasın. Zevk’in ön planda olduğu bir dönemdir. Bu dönemin en önemli özelliği ise Batı tarzında yeniliklerin yapıldığı ilk dönem olmasıdır. Burada dikkatinizi çekmek isterim ki  Batıyı örnek alma Yeni rejim’in başlaması ile değil Osmanlı zamanında başlamış olmasıdır.

Ek olarak  Hz. Muhammed (s.a.v)’ın bir sözü ile batıdan ilim almanın yanlış olmadığına açıklık getirelim.

İlim Çinde’de olsa arayınız. Zira ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır.

Latin Harflerine geçiş
 Latin Harflerine geçiş

Osmanlıca’dan Latin harflerine Geçiş

Osmanlıca konuşulurken günümüz Türkçesi ile aynı sadece alfabesi değişik olan bir dildir. Osmanlıca’dan Latinceye geçilmesini Kuran’ı okutmamak için yapıldığı söylentilerine ise şu şekilde açıklık getirmek lazımdır. Yalnızca Osmanlıca dilini bilen bir kişi Kuran’ı okuyamaz, Osmanlıca ve arapça yazılışları ne kadar benzesede aynı dil değildir ve bunun Kuran’ın okunmaması için yapıldığı gerçeği tamamen yanlıştır.

Kuran’ın Türkçeye çevrilmesi

Atatürk’ün Müslüman Türk toplumuna dini açıdan en önemli katkılarından biriside Kuran’ın Türkçe’ye çevrilmesi olmuştur. Bu dönem içerisinde yer alan, dini kullanan, İngiliz sempatizanlığı  yapan, hoca kılığına girmiş kimselerin Türk toplumunun en zayıf noktası olan dini kullanarak ülkenin bir kaos ortamına dönüşmesine zemin hazırlamaktaydı, Atatürk bu oyunu engellemek amacıyla Kuran’ın Türkçe mealine çevrilmesi adına çalışmalar başlatmıştı.

Dini Sorgulamak

Büyük Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, Kuran’da söz edilen bir Osmanlı Padişahıdır. İnsanların dinini sorgulama hakkının Allah’tan başka kimsede olmadığı hakkında bir konuşmada bulunmuştur.

İnsanlara dinin nedir ? Oruç tutar mısın ? Namaz Kılar mısın gibi sorular sormayınız. İnsanlara Aç mısın ? Ne ihtiyacın var gibi İnsanın İnsana sorabileceği sorular sorunuz.